Ochorenia vo vyššom veku, Geriatrický maladaptačný syndrom a polymorbidita

Detská mozgová obrna (DMO) je závažné postihnutie hybného vývoja podmienené poškodením mozgu.

Diabetes mellitus / cukrovka / je porucha metabolizmu sacharidov a tukov

Vstupnou prednáškou do opatrovateľského kurzu sú sociálnom právne normy a miesto opatrovateľky v právnom systéme. Práca opatrovateľky je súčasťou sociálnej práce ako celku.

Ak chce starší človek spomaliť proces starnutia, musí sa naučiť, ako sa o seba starať, aby si mohol upevniť zdravie a predísť ochoreniam . Sestra, spolu s opatrovateľkou môžu pomôcť staršiemu občanovi pri upevňovaní zdravia . Využitím edukácie ho poučia o nasledujúcich témach

O Parkinsonovej chorobe sa opatrovateľsky učia počas opatrovateľského kurzu, nakoľko ide o častú chorobu ich budúcich klientov. Opatrovateľský kurz Vás naučí ako s klientom pracovať, aby ste podporili klienta pri úkonoch sebaobsluhy. Opatrovateľský kurz je najlepšou prípravou na prácu s klientom.

Výuku opatrovateľského kurzu sa snažíme smerovať k tomu, aby si opatrovateľka vštepila základné ciele svojej práce a dokázala informácie získané na opatrovateľskom kurze aplikovať v praxi.

... alebo, ako byť súčasťou nenásilnej – efektívnej – súcitiacej komunikácie pri vykonávaní práce opatrovateľky.

Opatrovateľská starostlivosť o chorých starých občanov v domácom prostredí je jednou z najstarších foriem komplexnej a individualizovanej opatrovateľskej starostlivosti o klienta.

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.