Opatrovateľský kurz a ďalšie naše služby prinášame až do Vášho mesta za vynikajúce ceny, s množstvom výhod, bonusov a zliav pre návštevníkov kurzu. Kurzy opatrovania prebiehajú v kombinovanej forme - rýchla a kvalitná výuka! Vo všetkých mestách máme termíny otvorenia opatrovateľských kurzov plánované každý mesiac.

U nás poskytujeme aj opatrovateľské kurzy preplatené z Úradu práce-. Kontaktujte nás a ochotne vyplníme potrebné tlačivá.

K cenovému rozpätiu z cenníka: základnou cenou kurzu je vyššia cena, uplatnením Zľavy z kurzov sa môžete dostať až na cenu 119 €. V prípade otázok nás kontaktujte!

Prihláste sa na opatrovateľský kurz čo najskôr a získajte zľavu 15 € z ceny kurzovného, pokiaľ uhradíte aspoň zálohu za kurz najneskôr 7 dní pred začatím kurzu!!! 

Termíny a ceny opatrovateľských kurzov vo vašom meste

Miesto opatrovateľského kurzu Termín opatrovateľského kurzu Cenník opatrovateľského kurzu Informácia o opatrovateľskom kurze Prihlásenie
Bánovce nad Bebravou 25.07.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 25.07.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Bánovce nad Bebravou 08.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 01.08.2024 Prihláste sa
Bánovce nad Bebravou 22.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 15.08.2024 Prihláste sa
Banská Bystrica 30.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 23.07.2024 Prihláste sa
Banská Bystrica 13.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 06.08.2024 Prihláste sa
Banská Bystrica 27.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 20.08.2024 Prihláste sa
Bardejov 01.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.07.2024 Prihláste sa
Bardejov 15.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.08.2024 Prihláste sa
Bardejov 29.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 22.08.2024 Prihláste sa
Bratislava 22.07.2024 119 - 319 € Kurz začína 22.07.2024 o 11:00 hod. Prihláste sa
Bratislava 05.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 29.07.2024 Prihláste sa
Bratislava 19.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 12.08.2024 Prihláste sa
Brezno 30.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 23.07.2024 Prihláste sa
Brezno 13.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 06.08.2024 Prihláste sa
Brezno 27.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 20.08.2024 Prihláste sa
Bytča 24.07.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 24.07.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Bytča 07.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 31.07.2024 Prihláste sa
Bytča 21.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 14.08.2024 Prihláste sa
Čadca 24.07.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 24.07.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Čadca 07.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 31.07.2024 Prihláste sa
Čadca 21.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 14.08.2024 Prihláste sa
Detva 30.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 23.07.2024 Prihláste sa
Detva 13.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 06.08.2024 Prihláste sa
Detva 27.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 20.08.2024 Prihláste sa
Dolný Kubín 25.07.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 25.07.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Dolný Kubín 08.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 01.08.2024 Prihláste sa
Dolný Kubín 22.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 15.08.2024 Prihláste sa
Dubnica nad Váhom 25.07.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 25.07.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Dubnica nad Váhom 08.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 01.08.2024 Prihláste sa
Dubnica nad Váhom 22.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 15.08.2024 Prihláste sa
Dunajská Streda 22.07.2024 119 - 319 € Kurz začína 22.07.2024 o 11:00 hod. Prihláste sa
Dunajská Streda 05.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 29.07.2024 Prihláste sa
Dunajská Streda 19.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 12.08.2024 Prihláste sa
Galanta* 10.07.2024 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 22.07.2024.
Prihláste sa
Galanta 06.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 30.07.2024 Prihláste sa
Galanta 20.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 13.08.2024 Prihláste sa
Handlová 30.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 23.07.2024 Prihláste sa
Handlová 13.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 06.08.2024 Prihláste sa
Handlová 27.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 20.08.2024 Prihláste sa
Hlohovec* 10.07.2024 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 22.07.2024.
Prihláste sa
Hlohovec 06.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 30.07.2024 Prihláste sa
Hlohovec 20.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 13.08.2024 Prihláste sa
Holíč* 10.07.2024 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 22.07.2024.
Prihláste sa
Holíč 06.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 30.07.2024 Prihláste sa
Holíč 20.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 13.08.2024 Prihláste sa
Humenné 02.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 26.07.2024 Prihláste sa
Humenné 16.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 09.08.2024 Prihláste sa
Humenné 30.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 23.08.2024 Prihláste sa
Kežmarok 01.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.07.2024 Prihláste sa
Kežmarok 15.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.08.2024 Prihláste sa
Kežmarok 29.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 22.08.2024 Prihláste sa
Košice 23.07.2024 119 - 319 € Kurz začína 23.07.2024 o 14:15 hod. Prihláste sa
Košice 01.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.07.2024 Prihláste sa
Košice 15.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.08.2024 Prihláste sa
Kráľovský Chlmec* 19.07.2024 119 - 319 € Kurz začína 19.07.2024 o 09:00 hod. Prihláste sa
Kráľovský Chlmec 02.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 26.07.2024 Prihláste sa
Kráľovský Chlmec 16.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 09.08.2024 Prihláste sa
Levice 29.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 22.07.2024 Prihláste sa
Levice 12.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 05.08.2024 Prihláste sa
Levice 26.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 19.08.2024 Prihláste sa
Levoča 01.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.07.2024 Prihláste sa
Levoča 15.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.08.2024 Prihláste sa
Levoča 29.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 22.08.2024 Prihláste sa
Liptovský Mikuláš 25.07.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 25.07.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Liptovský Mikuláš 08.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 01.08.2024 Prihláste sa
Liptovský Mikuláš 22.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 15.08.2024 Prihláste sa
Malacky 22.07.2024 119 - 319 € Kurz začína 22.07.2024 o 11:00 hod. Prihláste sa
Malacky 05.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 29.07.2024 Prihláste sa
Malacky 19.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 12.08.2024 Prihláste sa
Martin 24.07.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 24.07.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Martin 07.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 31.07.2024 Prihláste sa
Martin 21.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 14.08.2024 Prihláste sa
Michalovce 02.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 26.07.2024 Prihláste sa
Michalovce 16.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 09.08.2024 Prihláste sa
Michalovce 30.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 23.08.2024 Prihláste sa
Myjava 25.07.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 25.07.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Myjava 08.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 01.08.2024 Prihláste sa
Myjava 22.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 15.08.2024 Prihláste sa
Námestovo 25.07.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 25.07.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Námestovo 08.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 01.08.2024 Prihláste sa
Námestovo 22.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 15.08.2024 Prihláste sa
Nitra 29.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 22.07.2024 Prihláste sa
Nitra 12.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 05.08.2024 Prihláste sa
Nitra 26.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 19.08.2024 Prihláste sa
Nové Mesto nad Váhom 25.07.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 25.07.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Nové Mesto nad Váhom 08.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 01.08.2024 Prihláste sa
Nové Mesto nad Váhom 22.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 15.08.2024 Prihláste sa
Nové Zámky* 10.07.2024 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 22.07.2024.
Prihláste sa
Nové Zámky 06.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 30.07.2024 Prihláste sa
Nové Zámky 20.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 13.08.2024 Prihláste sa
Partizánske 30.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 23.07.2024 Prihláste sa
Partizánske 13.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 06.08.2024 Prihláste sa
Partizánske 27.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 20.08.2024 Prihláste sa
Pezinok 22.07.2024 119 - 319 € Kurz začína 22.07.2024 o 11:00 hod. Prihláste sa
Pezinok 05.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 29.07.2024 Prihláste sa
Pezinok 19.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 12.08.2024 Prihláste sa
Piešťany* 10.07.2024 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 22.07.2024.
Prihláste sa
Piešťany 06.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 30.07.2024 Prihláste sa
Piešťany 20.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 13.08.2024 Prihláste sa
Poprad 01.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.07.2024 Prihláste sa
Poprad 15.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.08.2024 Prihláste sa
Poprad 29.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 22.08.2024 Prihláste sa
Považská Bystrica 24.07.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 24.07.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Považská Bystrica 07.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 31.07.2024 Prihláste sa
Považská Bystrica 21.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 14.08.2024 Prihláste sa
Prievidza 30.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 23.07.2024 Prihláste sa
Prievidza 13.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 06.08.2024 Prihláste sa
Prievidza 27.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 20.08.2024 Prihláste sa
Púchov 25.07.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 25.07.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Púchov 08.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 01.08.2024 Prihláste sa
Púchov 22.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 15.08.2024 Prihláste sa
Rajecké Teplice 24.07.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 24.07.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Rajecké Teplice 07.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 31.07.2024 Prihláste sa
Rajecké Teplice 21.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 14.08.2024 Prihláste sa
Rožňava 01.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.07.2024 Prihláste sa
Rožňava 15.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.08.2024 Prihláste sa
Rožňava 30.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 23.08.2024 Prihláste sa
Ružomberok 25.07.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 25.07.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Ružomberok 08.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 01.08.2024 Prihláste sa
Ružomberok 22.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 15.08.2024 Prihláste sa
Sabinov 01.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.07.2024 Prihláste sa
Sabinov 15.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.08.2024 Prihláste sa
Sabinov 29.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 22.08.2024 Prihláste sa
Šaľa* 10.07.2024 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 22.07.2024.
Prihláste sa
Šaľa 06.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 30.07.2024 Prihláste sa
Šaľa 20.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 13.08.2024 Prihláste sa
Senec 22.07.2024 119 - 319 € Kurz začína 22.07.2024 o 11:00 hod. Prihláste sa
Senec 05.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 29.07.2024 Prihláste sa
Senec 19.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 12.08.2024 Prihláste sa
Senica* 10.07.2024 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 22.07.2024.
Prihláste sa
Senica 06.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 30.07.2024 Prihláste sa
Senica 20.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 13.08.2024 Prihláste sa
Sereď* 10.07.2024 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 22.07.2024.
Prihláste sa
Sereď 06.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 30.07.2024 Prihláste sa
Sereď 20.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 13.08.2024 Prihláste sa
Skalica* 10.07.2024 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 22.07.2024.
Prihláste sa
Skalica 06.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 30.07.2024 Prihláste sa
Skalica 20.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 13.08.2024 Prihláste sa
Spišská Nová Ves 01.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.07.2024 Prihláste sa
Spišská Nová Ves 15.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.08.2024 Prihláste sa
Spišská Nová Ves 29.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 22.08.2024 Prihláste sa
Stará Ľubovňa 01.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.07.2024 Prihláste sa
Stará Ľubovňa 15.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.08.2024 Prihláste sa
Stará Ľubovňa 29.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 22.08.2024 Prihláste sa
Stropkov 01.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.07.2024 Prihláste sa
Stropkov 15.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.08.2024 Prihláste sa
Stropkov 29.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 22.08.2024 Prihláste sa
Svidník 01.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.07.2024 Prihláste sa
Svidník 15.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.08.2024 Prihláste sa
Svidník 29.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 22.08.2024 Prihláste sa
Topoľčany 29.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 22.07.2024 Prihláste sa
Topoľčany 12.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 05.08.2024 Prihláste sa
Topoľčany 26.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 19.08.2024 Prihláste sa
Trebišov 02.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 26.07.2024 Prihláste sa
Trebišov 16.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 09.08.2024 Prihláste sa
Trebišov 30.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 23.08.2024 Prihláste sa
Trenčín 25.07.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 25.07.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Trenčín 08.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 01.08.2024 Prihláste sa
Trenčín 22.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 15.08.2024 Prihláste sa
Trnava* 10.07.2024 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 22.07.2024.
Prihláste sa
Trnava 06.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 30.07.2024 Prihláste sa
Trnava 20.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 13.08.2024 Prihláste sa
Turčianske Teplice 24.07.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 24.07.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Turčianske Teplice 07.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 31.07.2024 Prihláste sa
Turčianske Teplice 21.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 14.08.2024 Prihláste sa
Veľké Kapušany* 19.07.2024 119 - 319 € Kurz začína 19.07.2024 o 09:00 hod. Prihláste sa
Veľké Kapušany 02.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 26.07.2024 Prihláste sa
Veľké Kapušany 16.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 09.08.2024 Prihláste sa
Veľký Krtíš 01.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.07.2024 Prihláste sa
Veľký Krtíš 15.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.08.2024 Prihláste sa
Veľký Krtíš 30.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 23.08.2024 Prihláste sa
Vranov nad Topľou 02.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 26.07.2024 Prihláste sa
Vranov nad Topľou 16.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 09.08.2024 Prihláste sa
Vranov nad Topľou 30.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 23.08.2024 Prihláste sa
Žiar nad Hronom 30.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 23.07.2024 Prihláste sa
Žiar nad Hronom 13.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 06.08.2024 Prihláste sa
Žiar nad Hronom 27.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 20.08.2024 Prihláste sa
Žilina 24.07.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 24.07.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Žilina 07.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 31.07.2024 Prihláste sa
Žilina 21.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 14.08.2024 Prihláste sa
Zlaté Moravce 29.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 22.07.2024 Prihláste sa
Zlaté Moravce 12.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 05.08.2024 Prihláste sa
Zlaté Moravce 26.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 19.08.2024 Prihláste sa
Zvolen 30.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 23.07.2024 Prihláste sa
Zvolen 13.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 06.08.2024 Prihláste sa
Zvolen 27.08.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 20.08.2024 Prihláste sa

*Do otvoreného kurzu opatrovania je možné pristúpiť.

Cenník platný od 20.11.2023.

Na opatrovateľský kurz sa môžete pohodlne prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formulára. Ponuku miest konania opatrovateľských kurzov neustále rozširujeme. Ak máte záujem o konanie kurzu vo Vašom meste neváhajte nás kontaktovať.

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.