Opatrovateľský kurz a ďalšie naše služby prinášame až do Vášho mesta za vynikajúce ceny a s množstvom výhod, bonusov a zliav  pre návštevníkov kurzu. Kurzy opatrovania prebiehajú v externej / diaľkovej – EFdennej – DF aj večernej – VF forme, rýchla a kvalitná výuka! Termíny otvorenia opatrovateľského kurzu vo všetkých mestách máme každý mesiac.

U nás poskytujeme aj opatrovateľské kurzy preplatené z Úradu práce-. Kontaktujte nás a ochotne vyplníme potrebné tlačivá.

Prihláste sa na opatrovateľský kurz čo najskôr a získajte zľavu 15 € z ceny kurzovného, pokiaľ uhradíte aspoň zálohu za kurz najneskôr 7 dní pred začatím kurzu!!! Registrovaným na Úrade práce poskytujeme zľavu 10 €. 

Termíny a ceny opatrovateľských kurzov vo vašom meste

Miesto opatrovateľského kurzu Termín opatrovateľského kurzu Cenník opatrovateľského kurzu Informácia o opatrovateľskom kurze Prihlásenie
Bánovce nad Bebravou* 21.09.2023 119 - 289 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 05.10.2023.
Prihláste sa
Bánovce nad Bebravou 05.10.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 28.09.2023 Prihláste sa
Banská Bystrica* 26.09.2023 119 - 309 € Prihlásenie možné do 26.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Banská Bystrica 10.10.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 03.10.2023 Prihláste sa
Bardejov 28.09.2023 119 - 309 € Prihlásenie možné do 28.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Bardejov 12.10.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 05.10.2023 Prihláste sa
Bratislava 02.10.2023 119 - 319 € Prihlásenie možné do 02.10.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Bratislava 16.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 09.10.2023 Prihláste sa
Brezno* 26.09.2023 119 - 299 € Prihlásenie možné do 26.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Brezno 10.10.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 03.10.2023 Prihláste sa
Bytča* 20.09.2023 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 04.10.2023.
Prihláste sa
Bytča 04.10.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 27.09.2023 Prihláste sa
Čadca* 20.09.2023 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 04.10.2023.
Prihláste sa
Čadca 04.10.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 27.09.2023 Prihláste sa
Detva* 26.09.2023 119 - 319 € Prihlásenie možné do 26.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Detva 10.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 03.10.2023 Prihláste sa
Dolný Kubín 05.10.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 28.09.2023 Prihláste sa
Dolný Kubín 19.10.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 12.10.2023 Prihláste sa
Dubnica nad Váhom* 21.09.2023 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 05.10.2023.
Prihláste sa
Dubnica nad Váhom 05.10.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 28.09.2023 Prihláste sa
Dunajská Streda 02.10.2023 119 - 289 € Prihlásenie možné do 02.10.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Dunajská Streda 16.10.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 09.10.2023 Prihláste sa
Galanta 03.10.2023 119 - 309 € Prihlásenie možné do 03.10.2023 o 14:00 hod. Prihláste sa
Galanta 17.10.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 10.10.2023 Prihláste sa
Handlová* 26.09.2023 119 - 289 € Prihlásenie možné do 26.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Handlová 10.10.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 03.10.2023 Prihláste sa
Hlohovec 03.10.2023 119 - 289 € Prihlásenie možné do 03.10.2023 o 14:00 hod. Prihláste sa
Hlohovec 17.10.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 10.10.2023 Prihláste sa
Holíč 03.10.2023 119 - 319 € Prihlásenie možné do 03.10.2023 o 14:00 hod. Prihláste sa
Holíč 17.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 10.10.2023 Prihláste sa
Humenné 28.09.2023 119 - 299 € Prihlásenie možné do 28.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Humenné 13.10.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 06.10.2023 Prihláste sa
Kežmarok 28.09.2023 119 - 299 € Prihlásenie možné do 28.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Kežmarok 12.10.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 05.10.2023 Prihláste sa
Košice* 13.09.2023 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 28.09.2023.
Prihláste sa
Košice 28.09.2023 119 - 319 € Prihlásenie možné do 28.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Košice 12.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 05.10.2023 Prihláste sa
Kráľovský Chlmec 29.09.2023 119 - 289 € Prihlásenie možné do 29.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Kráľovský Chlmec 13.10.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 06.10.2023 Prihláste sa
Levice 09.10.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 02.10.2023 Prihláste sa
Levice 23.10.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 16.10.2023 Prihláste sa
Levoča 28.09.2023 119 - 309 € Prihlásenie možné do 28.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Levoča 12.10.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 05.10.2023 Prihláste sa
Liptovský Mikuláš 05.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 28.09.2023 Prihláste sa
Liptovský Mikuláš 19.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 12.10.2023 Prihláste sa
Malacky 02.10.2023 119 - 299 € Prihlásenie možné do 02.10.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Malacky 16.10.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 09.10.2023 Prihláste sa
Martin* 20.09.2023 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 04.10.2023.
Prihláste sa
Martin 04.10.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 27.09.2023 Prihláste sa
Michalovce 28.09.2023 119 - 299 € Prihlásenie možné do 28.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Michalovce 13.10.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 06.10.2023 Prihláste sa
Myjava* 21.09.2023 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 05.10.2023.
Prihláste sa
Myjava 05.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 28.09.2023 Prihláste sa
Námestovo 05.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 28.09.2023 Prihláste sa
Námestovo 19.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 12.10.2023 Prihláste sa
Nitra 09.10.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 02.10.2023 Prihláste sa
Nitra 23.10.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 16.10.2023 Prihláste sa
Nové Mesto nad Váhom* 21.09.2023 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 05.10.2023.
Prihláste sa
Nové Mesto nad Váhom 05.10.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 28.09.2023 Prihláste sa
Nové Zámky 09.10.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 02.10.2023 Prihláste sa
Nové Zámky 23.10.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 16.10.2023 Prihláste sa
Partizánske* 26.09.2023 119 - 299 € Prihlásenie možné do 26.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Partizánske 10.10.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 03.10.2023 Prihláste sa
Pezinok 02.10.2023 119 - 319 € Prihlásenie možné do 02.10.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Pezinok 16.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 09.10.2023 Prihláste sa
Piešťany 03.10.2023 119 - 309 € Prihlásenie možné do 03.10.2023 o 14:00 hod. Prihláste sa
Piešťany 17.10.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 10.10.2023 Prihláste sa
Poprad 28.09.2023 119 - 299 € Prihlásenie možné do 28.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Poprad 12.10.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 05.10.2023 Prihláste sa
Považská Bystrica* 20.09.2023 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 04.10.2023.
Prihláste sa
Považská Bystrica 04.10.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 27.09.2023 Prihláste sa
Prievidza* 26.09.2023 119 - 299 € Prihlásenie možné do 26.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Prievidza 10.10.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 03.10.2023 Prihláste sa
Púchov* 21.09.2023 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 05.10.2023.
Prihláste sa
Púchov 05.10.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 28.09.2023 Prihláste sa
Rajecké Teplice* 20.09.2023 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 04.10.2023.
Prihláste sa
Rajecké Teplice 04.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.09.2023 Prihláste sa
Rožňava 28.09.2023 119 - 289 € Prihlásenie možné do 28.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Rožňava 12.10.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 05.10.2023 Prihláste sa
Ružomberok 05.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 28.09.2023 Prihláste sa
Ružomberok 19.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 12.10.2023 Prihláste sa
Sabinov 28.09.2023 119 - 285 € Prihlásenie možné do 28.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Sabinov 12.10.2023 119 - 285 € Zľava 15€ do 05.10.2023 Prihláste sa
Senec 02.10.2023 119 - 319 € Prihlásenie možné do 02.10.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Senec 16.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 09.10.2023 Prihláste sa
Senica 03.10.2023 119 - 319 € Prihlásenie možné do 03.10.2023 o 14:00 hod. Prihláste sa
Senica 17.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 10.10.2023 Prihláste sa
Sereď 03.10.2023 119 - 319 € Prihlásenie možné do 03.10.2023 o 14:00 hod. Prihláste sa
Sereď 17.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 10.10.2023 Prihláste sa
Skalica 03.10.2023 119 - 319 € Prihlásenie možné do 03.10.2023 o 14:00 hod. Prihláste sa
Skalica 17.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 10.10.2023 Prihláste sa
Spišská Nová Ves 28.09.2023 119 - 295 € Prihlásenie možné do 28.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Spišská Nová Ves 12.10.2023 119 - 295 € Zľava 15€ do 05.10.2023 Prihláste sa
Stará Ľubovňa 28.09.2023 119 - 309 € Prihlásenie možné do 28.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Stará Ľubovňa 12.10.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 05.10.2023 Prihláste sa
Stropkov 28.09.2023 119 - 289 € Prihlásenie možné do 28.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Stropkov 12.10.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 05.10.2023 Prihláste sa
Svidník 28.09.2023 119 - 289 € Prihlásenie možné do 28.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Svidník 12.10.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 05.10.2023 Prihláste sa
Topoľčany 09.10.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 02.10.2023 Prihláste sa
Topoľčany 23.10.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 16.10.2023 Prihláste sa
Trebišov 28.09.2023 119 - 305 € Prihlásenie možné do 28.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Trebišov 13.10.2023 119 - 305 € Zľava 15€ do 06.10.2023 Prihláste sa
Trenčín* 21.09.2023 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 05.10.2023.
Prihláste sa
Trenčín 05.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 28.09.2023 Prihláste sa
Trnava 03.10.2023 119 - 319 € Prihlásenie možné do 03.10.2023 o 14:00 hod. Prihláste sa
Trnava 17.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 10.10.2023 Prihláste sa
Turčianske Teplice* 20.09.2023 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 04.10.2023.
Prihláste sa
Turčianske Teplice 04.10.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 27.09.2023 Prihláste sa
Veľké Kapušany 29.09.2023 119 - 289 € Prihlásenie možné do 29.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Veľké Kapušany 13.10.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 06.10.2023 Prihláste sa
Veľký Krtíš 28.09.2023 119 - 305 € Prihlásenie možné do 28.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Veľký Krtíš 12.10.2023 119 - 305 € Zľava 15€ do 05.10.2023 Prihláste sa
Vranov nad Topľou 28.09.2023 119 - 299 € Prihlásenie možné do 28.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Vranov nad Topľou 13.10.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 06.10.2023 Prihláste sa
Žiar nad Hronom* 26.09.2023 119 - 315 € Prihlásenie možné do 26.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Žiar nad Hronom 10.10.2023 119 - 315 € Zľava 15€ do 03.10.2023 Prihláste sa
Žilina* 20.09.2023 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 04.10.2023.
Prihláste sa
Žilina 04.10.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 27.09.2023 Prihláste sa
Zlaté Moravce 09.10.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 02.10.2023 Prihláste sa
Zlaté Moravce 23.10.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 16.10.2023 Prihláste sa
Zvolen* 26.09.2023 119 - 319 € Prihlásenie možné do 26.09.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Zvolen 10.10.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 03.10.2023 Prihláste sa

*Do otvoreného kurzu opatrovania je možné pristúpiť.

Cenník platný od 12.09.2022.

Na opatrovateľský kurz sa môžete pohodlne prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formulára. Ponuku miest konania opatrovateľských kurzov neustále rozširujeme. Ak máte záujem o konanie kurzu vo Vašom meste neváhajte nás kontaktovať.

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.