Cieľom kurzu Inštruktora sociálnej rehabilitácie je naučiť absolventov pomáhať, viesť a usmernovať klientov s postihnutím. Inštruktori sociálnej rehabilitácie majú pomôcť klientom s postihnutím najmä aktivizovať ich v úkonoch sebaobsluhy, podporovať ich psychickú pohodu a tým ich podporiť v začleňovaní sa do spoločnosti. O význame inštruktora sociálnej rehabilitácie svedčí aj fakt, že vo všetkých zariadeniach sociálnych služiab, v ktorých s postihnutými klientami pracujú inštruktori sociálnej rehabilitácie, boli zaznamenané u klientov pokroky. 

Čo všetko sa na kurze Inštruktora sociálnej rehabilitácie môžete naučiť?

V priebehu kurzu sa si budete postupne osvojovať nasledujúce teoretické ako aj praktické poznatky:

 • legislatíva v oblasti sociálnych služieb,
 • sociálna práca,
 • sociálna rehabilitácia,
 • teória a cvičenia,
 • sociálno-psychologický výcvik,
 • plán rozvoja osobnosti,
 • nácvik priestorovej orientácie,
 • nácvik používania pomôcok,
 • prax s klientmi v zariadení sociálnych služieb.

Komu je kurz Inštruktora sociálnej rehabilitácie určený?

Kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie je určený predovšetkým záujemcom:

 • pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb,
 • individuálnych záujemcov s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou, ktorí si chcú zvýšiť svoju kvalifikáciu,
 • sociálnych pracovníkov a pracovníkov v sociálnych službách, ktorí majú osobnostné predpoklady a vzťah k práci s ľudmi.

Kedy prebieha výučba?

Kurz Inštruktora sociálnej rehabilitácie môžete absolvovať podľa Vašich požiadaviek a potrieb buď v dennej alebo večernej forme štúdia v našich učebniach. Po dohode je možné realizovať kurz Inštruktora sociálnej rehabilitácie aj v priestoroch objednávateľa. V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť výučbu aj cez víkendy. Presný režim výučby kurzu Inštruktora sociálnej rehabilitácie sa dohodne s uchádzačmi na prvej hodine.

Kde všade je možne absolvovať kurz Inštruktora sociálnej rehabilitácie?

Kurz Inštruktora sociálnej rehabilitácie organizujeme na celom Slovenku. Prihlásiť sa môžete na kurz Inštruktora sociálnej rehabilitácie v Banskej Bystrici, Bratislave, Brezne, Dolnom Kubíne, Dubnici nad Váhom, Dunajskej Strede, Hlohovci, Košiciach, Kráľovskom Chlmci, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Malackách, Myjave, Nitre, Novom Meste nad Váhom, Nových  Zámkoch, Partizánskom, Piešťanoch, Poprade, Považskej Bystrici, Prešove, Prievidzi, Rožňave, Ružomberku, Spišskej Novej Vsi, Štúrove, Topoľčanoch, Trenčíne, Trnave,  Veľkých Kapušanoch, Zvolene, Žiline a aj v iných mestách v prípade potreby a požiadaviek.

Ako sa prihlásiť na kurz Inštruktora sociálnej rehabilitácie ?

Na kurz Inštruktora sociálnej rehabilitácie sa môžete prihlásiť rýchlo a pohodlne prostredníctvom ONLINE PRIHLÁŠKY.

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.