Ukážky z opatrovateľských kurzov Vám pomôžu získať predstavu o spôsobe teoretickej a praktickej výuky na opatrovateľskom kurze. Formy a metódy výuky nášho opatrovateľského kurzu dosahujú v praxi vynikajúce výsledky. Počas opatrovateľského kurzu lektori využívajú najmodernejšie pomôcky a metódy výučby. Náš lektorský zbor tvoria profesionálny lektori, náš opatrovateľský kurz je akreditovaný, certifikát platný v celej európskej únii, množstvo spokojných absolventov, kvalita a rýchlosť výučby a pomoc so sprostredkovaním práce v zahraničí Vás presvedčia, aby ste opatrovateľský kurz absolvovali u nás a čo najskôr.

Videá môžete odoberať aj pomocou kanála z   YouTube

Videá z opatrovateľských kurzov

Opatrovateľsý kurz - video-01Opatrovateľsý kurz - video-02Opatrovateľsý kurz - video-03Opatrovateľsý kurz - video-04video-06 thumbvideo-07 thumbvideo-prednasky thumbvideo-prakticke-ukazky thumb

Prednášky z kurzu

Videá z kurzu nemčiny pre opatrovateľky

Opatrovateľsý kurz - video-05

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774