Záujemcom o opatrovateľský kurz sa v našej agentúre snažíme výjsť čo najviac v ústrety, preto si v našej ponuke opatrovateľských kurzov môžete vybrať zo všetkých dostupných foriem výučby presne podľa Vašich potrieb.

Formy výučby opatrovateľských kurzov:

Ďiaľková - externá - dištančná forma opatrovateľského kurzu

Externá forma opatrovateľského kurzu spočíva na báze samoštúdia a skladá sa z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť prebieha pod vedením našich lektorov 4 dni. Na domáce samoštúdium potom dostanete k dispozícií podrobné študijné materiály, ktoré obsahujú plnohodnotné prednášky z opatrovateľského kurzu vrátane mnohých zaujímavostí a bonusov. Praktická časť opatrovateľských kurzov je realizovaná v partnerských zariadeniach sociálnych služieb. Kurz opatrovania je ukončený záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou. Po úspešnom absolvovaní kurzu opatrovania Vám bude vystavený certifikát v SJ a NJ. V prípade potreby a po dohode je môžné vystaviť certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu aj v iných jazykoch. Dĺžka kurzu je cca 5-6 týždňov. Najvhodnejšia forma pre pracujúcich.

Denná forma opatrovateľského kurzu

Denná forma opatrovateľského kurzu pozostáva z teoretickej a praktickej časti a je zakončená záverečnou skúškou. Teoretická časť kurzu opatrovania je realizovaná denne v čase od 8:00 – 15:00 pod vedeným profesionálnych lektorov, ktorí s Vami prejdú témy potrebné k plnohodnotnému vykonávaniu práce opatrovteľky. Praktická časť opatrovateľského kurzu sa realizuje v partnerských zariadeniach sociálnych služieb. Opatrovateľský kurz, realizovaný dennou formou štúdia, Vám umožní jeho rýchle absolvovanie už v priebehu 4 týždňov. Kurz opatrovania je ukončený záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou. Po úspešnom absolvovaní kurzu opatrovania Vám bude vystavený certifikát v SJ a NJ. V prípade potreby a po dohode je môžné vystaviť certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu aj v iných jazykoch.

Večerná forma opatrovateľského kurzu

Večerná forma opatrovateľského kurzu podobne ako denná forma kurzu opatrovania pozostáva z teoretickej a praktickej časti a je zakončená záverečnou skúškou. Rozdiel je v čase výučby, ktorá prebieha vo večerných hodinách v čase od 16:00 - 20:00. Praktická časť opatrovateľského kurzu sa realizuje v partnerských zariadeniach sociálnych služieb. Kurz opatrovania je ukončený záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou. Po úspešnom absolvovaní kurzu opatrovania Vám bude vystavený certifikát v SJ a NJ. V prípade potreby a po dohode je môžné vystaviť certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu aj v iných jazykoch. Dĺžka kurzu je 8-10 týždňov.

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774