Nenechajte sa nachytať. Naše osvedčenie bez kurzu nie je na predaj!

V poslednom období sme sa stretli so snahou o pozmeňovanie či falšovanie našich osvedčení. Chceme Vás ubezpečiť, že naše osvedčenie z opatrovateľského kurzu môžete získať len riadnym spôsobom. Určite sa nenechajte nalákať na ponuku zakúpiť si naše osvedčenie od falšovateľa. Všetky osvedčenia a ich evidenčné čísla, kópie, ako aj to komu boli vydané a pod. evidujeme!!!

Každé podozrenie na sfalšované osvedčenie z opatrovateľského kurzu riešime v spolupráci s políciou, príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

Nenechajte sa zviesť na kúpu takéhoto osvedčenia, nakoľko ide o trestný čin falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery. Osoba, ktorá pozmení alebo použije sfalšované osvedčenie sa dopustí trestného činu a potrestá sa odňatím slobody na tri roky a viac. S vidinou rýchleho, „jednoduchého“ získania osvedčenia z opatrovateľského kurzu či vysnívanej práce v zahraničí, sa takto nechalo nachytať už niekoľko ľudí, ktorí boli odsúdení alebo v súčasnosti už čelia trestnému stíhaniu!

Výzva pre poskytovateľov sociálnych služieb doma či v zahraničí:

Zároveň chceme vyzvať všetky zariadenia sociálnych služieb, zamestnávateľov, obce, zahraničné agentúry a pod. - Vždy žiadajte vidieť originál osvedčenia!!! Ak si chcete overiť pravosť osvedčenia z nášho kurzu opatrovania alebo máte podozrenie z falšovania či pozmeňovania, neváhajte nás kontaktovať emailom: info@bmagency.sk, alebo v pracovnom čase na 0949 152 774, 0910 385 238. 

Vzhľadom na vyššie spomínané sme upravili vizuál nášho osvedčenia a pridali niekoľko ochranných prvkov.

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.