Nenechajte sa nachytať. Naše osvedčenie bez kurzu nie je na predaj!

V poslednom období sme sa stretli so snahou o pozmeňovanie či falšovanie našich osvedčení. Chceme Vás ubezpečiť, že naše osvedčenie z opatrovateľského kurzu môžete získať len riadnym spôsobom. Určite sa nenechajte nalákať na ponuku zakúpiť si naše osvedčenie od falšovateľa. Všetky osvedčenia, ich evidenčne čísla, kópie ako aj to, komu boli vydané a pod. evidujeme!!!

Každé podozrenie na sfalšované osvedčenie z opatrovateľského kurzu riešime v spolupráci s políciou, príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

Nenechajte sa zviesť na kúpu takéhoto osvedčenia, nakoľko ide o trestný čin falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery. Osoba, ktorá pozmení alebo použije sfalšované osvedčenie sa dopustí trestného činu a potrestá sa odňatím slobody na tri roky a viac. S vidinou rýchleho, „jednoduchého“ získania osvedčenia z opatrovateľského kurzu či vysnívanej práce v zahraničí, sa takto nechalo nachytať už niekoľko ľudí, ktorí boli odsúdení alebo v súčasnosti už čelia trestnému stíhaniu!

Výzva pre poskytovateľov sociálnych služieb doma či v zahraničí:

Zároveň chceme vyzvať všetky zariadenia sociálnych služieb, zamestnávateľov, obce, zahraničné agentúry a pod., ak si chcete overiť pravosť osvedčenia z kurzu opatrovania alebo máte podozrenie z falšovania či pozmeňovania, neváhajte nás kontaktovať emailom: info@bmagency.sk, alebo v pracovnom čase na 0949 152 774, 0910 38 52 38. Vždy žiadajte vidieť originál osvedčenia!!!

Vzhľadom na vyššie spomínané sme upravili vizuál nášho osvedčenie a pridali niekoľko ochranných prvkov.

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774