Opatrovateľský kurz BM

Opatrovateľský kurz BM Agency je akreditovaný na 230 hodín a za najnižšie ceny! Rýchla a kvalitná výuka v najrýchlejšej kombinovanej forme kurzu. Opatrovateľský kurz organizujeme vo viac ako 85 mestách. Po absolvovaní opatrovateľského kurzu získate certifikát opatrovateľa/opatrovateľky.

Prihlásiť sa na kurz alebo zobraziť Termíny a ceny kurzov

Poskytujeme aj opatrovateľské kurzy preplatené Úradom práce

- národný projekt Zručnosti pre trh práce

Odporúčame prihlásiť sa čo najskôr! Opatrovateľský kurz Vás nebude stáť ani euro. Kurz absolvovaný cez projekt je pre Vás úplne zdarma.

Chcem opatrovateľský kurz ZDARMA!

Nový projekt cez Úrady práce-kurzy preplatené Úradom práce- národný projekt Zručnosti pre trh práce!!

Opatrovateľský kurz vykonávame na základe akreditácie Min.práce soc.vecí a rodiny SR

Kurz je akreditovaný MPSVaR SR v rozsahu 230 hodín. Opatrovateľský kurz, nazývaný tiež kurz opatrovania je určený opatrovateľkám aj opatrovateľom. Kurz je možné absolvovať už za tri a pol týždňa. Ak nespĺňate kvalifikáciu na prácu opatrovateľky, je pre Vás náš kurz jasnou voľbou a nevyhnutnosťou. Kurzy opatrovania organizujeme v najvyššej kvalite na celom území Slovenska. Absolvujte kurz opatrovania v najrýchlejšej možnej forme. Opatrovateľské kurzy sú tak prístupné všetkým. Vzdelávanie sa končí skúškou a po nej je Vám vydaný certifikát v slovenskom a nemeckom jazyku. Rekvalifikáciu u nás získate za najnižšie ceny a v najvyššej kvalite. Získate tak možnosť pracovať ako opatrovateľ/opatrovateľka.

Výhody nášho kurzu:

 • sme najväčším organizátorom opatrovateľských kurzov,
 • kurzy organizujeme v najrýchlejšej kombinovanej forme,
 • ponúkame najnižšie ceny, množstvo zliav, "online" prednášky zdarma,
 • na vyžiadanie navyše zabezpečíme vytlačené sylaby za nízky poplatok,
 • opatrovateľské kurzy sú intenzívne s kvalitnou výukou,
 • po absolvovaní opatrovateľského kurzu u nás možnosť zabezpečiť prácu v Rakúsku, Nemecku atď.,
 • certifikát vydávame v SJ a NJ,
 • rozsah opatrovateľského kurzu, kurzov opatrovania je 230 hodín,
 • prednášky a video prednášky pre všetkých,
 • opatrovateľľský kurz môžete uhradiť aj na splátky bez navýšenia,
 • certifikát nášho opatrovateľského kurzu platí na Slovensku aj v zahraničí,
 • náš opatrovateľský kurz je akreditovaný Min. práce soc. vecí a rodiny SR,
 • školíme jednotlivcov, skupiny aj pre opatrovateľské domy na celom Slovensku,
 • opatrovateľský kurz využijete pri práci na Slovensku i v zahraničí,
 • vynikáme individuálnym prístupom, profesionalitou a bezkonkurenčnými službami,
 • máme kvalifikovaných lektorov s množstvom skúseností
 • v jednotlivých mestách organizujeme taktiež kurzy nemčiny pre opatrovateľky.

Aké poznatky si z opatrovateľského kurzu odnesiete?

Osvojíte si teoretické poznatky a praktické zručnosti získané z opatrovateľského kurzu, ktoré využijete ako budúca opatrovateľka pri svojej práci. Získate poznatky o liekoch, chorobách, postupoch, prevencii, manipulácii s klientom. Všetky získané poznatky z opatrovateľského kurzu použijete s cieľom podpory sebaúcty, samostatnosti a aktivizácie klienta. Získaný certifikát Vás oprávňuje na prácu na tejto pozícii.

Čo všetko sa na kurze vyučuje?

Prednášky absolvujete predovšetkym z oblastí: Úvod do opatrovateľstva, základy hygieny, prevencia šírenia nákaz, prvá pomoc, princípy starostlivosti o starých, dlhodobo alebo ťažko chorých a postihnutých klientov, základy fyzioterapie, ergoterapie, zaobchádzanie a transport, bezpečnosť, prevencia úrazov, psychológia s dôrazom na ošetrovanie a starostlivosť o starých, postihnutých a chorých ľudí, verbálna a neverbálna komunikácia, zvládanie konfliktov, psychohygiena a tímová práca, legislatíva (zákon o ochrane osobných údajov, živnostenský zákon, ...).

Ako sa môžete na opatrovateľský kurz prihlásiť?

Postup je veľmi jednoduchý. Stačí vyplniť registračný formulár na  na našej stránke.

Ako prebieha záverečná skúška?

Skúška z opatrovateľského kurzu sa koná pred komisiou, pozostáva z písomného testu a ústnej odpovede. V závere je vyhodnotenie celého opatrovateľského kurzu a odovzdanie certifikátu s celoštátnou platnosťou. Počas odpovede môžete využiť rôzne pomôcky alebo názorne ukázať postupy. Certifikát je vystavený v SJ a NJ a spĺňa najnovšie zákonné požiadavky.

Videá z opatrovateľského kurzu

Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu:

 

Komu je kurz určený?

 • pre všetkých, ktorí si chcú zvyšovať kvalifikáciu,
 • pre osoby vo veku 18 - 100 rokov,
 • absolventom stredných a vysokých škôl,
 • dlhodobo nezamestnaným,
 • osobám so základným vzdelaním,
 • opatrovateľkám a opatrovateľom, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady na prácu opatrovateľa či opatrovateľky.

Kde všade sa môžete následne uplatniť?

 • Ako opatrovateľka pre mestá či obce,
 • Ako opatrovateľka v zariadeniach sociálnych služieb,
 • Počas starostlivosti o svojich blízkych,
 • Ako opatrovateľka- SZČO,
 • Na zvýšenie svojej zamestnateľnosti a kvalifikácie.

Prečo je potrebné absolvovať opatrovateľský kurz?

Opatrovateľský kurz je nevyhnutnou podmienkou na prácu opatrovateľky na Slovensku a vo vybraných krajinách v zahraničí. Na pozície opatrovateľky v Rakúsku a Švajčiarsku je nevyhnutnou podmienkou pre získanie práce. V Nemecku momentálne ešte nie je kurz opatrovania nevyhnutný, ale rodiny preferujú ak ho máte. Náš opatrovateľský kurz spĺňa všetky požiadavky a na Slovensku a v zahraničí je akceptovaný. Opatrovateľský kurz BM pre opatrovateľky je akreditovaný Ministerstvom práce soc. vecí a rodiny SR.

Absolvujte opatrovateľský kurz čo najskôr a otvorte si  tak bránu k ďalším možnostiam uplatnenia.

Hľadáte kurz opatrovania detí?

Opatrovateľský kurz zameraný výhradne na deti realizujeme ako samostatný akreditovaný kurz opatrovania detí. Je určený pre pracovníkov v jasliach a pre ľudí, ktorí sa starajú o deti do 6 rokov s nepriaznivým zdravotným stavom. Kurz opatrovania detí môžete využiť pri osobnej starostlivosti o dieťa ako aj v jasliach. Termíny a ceny kurzu opatrovania detí, možnosť prihlásenia na kurz opatrovania detí, ako ja ďalšie informácie o akreditovanom kurze opatrovania detí nájdete na www.kurzopatrovaniadeti.sk 

 

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.