Opatrovateľský kurz BM

Opatrovateľský kurz BM Agency je akreditovaný na 230 hodín a za najnižšie ceny! Rýchla a kvalitná výuka v najrýchlejšej kombinovanej forme kurzu. Opatrovateľský kurz organizujeme vo viac ako 85 mestách. Po absolvovaní opatrovateľského kurzu získate certifikát opatrovateľa/opatrovateľky.

Prihlásiť sa na kurz alebo zobraziť Termíny a ceny kurzov

Poskytujeme aj opatrovateľské kurzy preplatené Úradom práce - REPAS

Odporúčame prihlásiť sa čo najskôr! Opatrovateľský kurz Vás nebude stáť ani euro. Kurz absolvovaný cez RE-PAS je pre Vás úplne zdarma.

Chcem opatrovateľský kurz ZDARMA!

O REPAS žiadajte čo najskôr!

Kurzy zdarma aj cez projekt Nestrať prácu- vzdelávaj sa

Opatrovateľský kurz vykonávame na základe akreditácie Min.práce soc.vecí a rodiny SR

Kurz je akreditovaný MPSVaR SR v rozsahu 230 hodín. Opatrovateľský kurz, nazývaný tiež kurz opatrovania je určený opatrovateľkám aj opatrovateľom. Kurz je možné absolvovať už za tri a pol týždňa. Ak nespĺňate kvalifikáciu na prácu opatrovateľky, je pre Vás náš kurz jasnou voľbou a nevyhnutnosťou. Kurzy opatrovania organizujeme v najvyššej kvalite na celom území Slovenska. Absolvujte kurz opatrovania v najrýchlejšej možnej forme. Opatrovateľské kurzy sú tak prístupné všetkým. Vzdelávanie sa končí skúškou a po nej je Vám vydaný certifikát v slovenskom a nemeckom jazyku. Rekvalifikáciu u nás získate za najnižšie ceny a v najvyššej kvalite. Získate tak možnosť pracovať ako opatrovateľ/opatrovateľka.

Výhody nášho kurzu:

 • sme najväčším organizátorom opatrovateľských kurzov,
 • kurzy organizujeme v najrýchlejšej kombinovanej forme,
 • ponúkame najnižšie ceny, množstvo zliav, "online" prednášky zdarma,
 • na vyžiadanie navyše zabezpečíme vytlačené sylaby za nízky poplatok,
 • opatrovateľské kurzy sú intenzívne s kvalitnou výukou,
 • po absolvovaní opatrovateľského kurzu u nás možnosť zabezpečiť prácu v Rakúsku, Nemecku atď.,
 • certifikát vydávame v SJ a NJ,
 • rozsah opatrovateľského kurzu, kurzov opatrovania je 230 hodín,
 • prednášky a video prednášky pre všetkých,
 • opatrovateľľský kurz môžete uhradiť aj na splátky bez navýšenia,
 • certifikát nášho opatrovateľského kurzu platí na Slovensku aj v zahraničí,
 • náš opatrovateľský kurz je akreditovaný Min. práce soc. vecí a rodiny SR,
 • školíme jednotlivcov, skupiny aj pre opatrovateľské domy na celom Slovensku,
 • opatrovateľský kurz využijete pri práci na Slovensku i v zahraničí,
 • vynikáme individuálnym prístupom, profesionalitou a bezkonkurenčnými službami,
 • máme kvalifikovaných lektorov s množstvom skúseností
 • v jednotlivých mestách organizujeme taktiež kurzy nemčiny pre opatrovateľky.

Aké poznatky si z opatrovateľského kurzu odnesiete?

Osvojíte si teoretické poznatky a praktické zručnosti získané z opatrovateľského kurzu, ktoré využijete ako budúca opatrovateľka pri svojej práci. Získate poznatky o liekoch, chorobách, postupoch, prevencii, manipulácii s klientom. Všetky získané poznatky z opatrovateľského kurzu použijete s cieľom podpory sebaúcty, samostatnosti a aktivizácie klienta. Získaný certifikát Vás oprávňuje na prácu na tejto pozícii.

Čo všetko sa na kurze vyučuje?

Prednášky absolvujete predovšetkym z oblastí: Úvod do opatrovateľstva, základy hygieny, prevencia šírenia nákaz, prvá pomoc, princípy starostlivosti o starých, dlhodobo alebo ťažko chorých a postihnutých klientov, základy fyzioterapie, ergoterapie, zaobchádzanie a transport, bezpečnosť, prevencia úrazov, psychológia s dôrazom na ošetrovanie a starostlivosť o starých, postihnutých a chorých ľudí, verbálna a neverbálna komunikácia, zvládanie konfliktov, psychohygiena a tímová práca, legislatíva (zákon o ochrane osobných údajov, živnostenský zákon, ...).

Ako sa môžete na opatrovateľský kurz prihlásiť?

Postup je veľmi jednoduchý. Stačí vyplniť registračný formulár na  na našej stránke.

Ako prebieha záverečná skúška?

Skúška z opatrovateľského kurzu sa koná pred komisiou, pozostáva z písomného testu a ústnej odpovede. V závere je vyhodnotenie celého opatrovateľského kurzu a odovzdanie certifikátu s celoštátnou platnosťou. Počas odpovede môžete využiť rôzne pomôcky alebo názorne ukázať postupy. Certifikát je vystavený v SJ a NJ a spĺňa najnovšie zákonné požiadavky.

Videá z opatrovateľského kurzu

Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu:

 

Komu je kurz určený?

 • pre všetkých, ktorí si chcú zvyšovať kvalifikáciu,
 • pre osoby vo veku 18 - 100 rokov,
 • absolventom stredných a vysokých škôl,
 • dlhodobo nezamestnaným,
 • osobám so základným vzdelaním,
 • opatrovateľkám a opatrovateľom, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady na prácu opatrovateľa či opatrovateľky.

Kde všade sa môžete následne uplatniť?

 • Ako opatrovateľka pre mestá či obce,
 • Ako opatrovateľka v zariadeniach sociálnych služieb,
 • Počas starostlivosti o svojich blízkych,
 • Ako opatrovateľka- SZČO,
 • Na zvýšenie svojej zamestnateľnosti a kvalifikácie.

Prečo je potrebné absolvovať opatrovateľský kurz?

Opatrovateľský kurz je nevyhnutnou podmienkou na prácu opatrovateľky na Slovensku a vo vybraných krajinách v zahraničí. Na pozície opatrovateľky v Rakúsku a Švajčiarsku je nevyhnutnou podmienkou pre získanie práce. V Nemecku momentálne ešte nie je kurz opatrovania nevyhnutný, ale rodiny preferujú ak ho máte. Náš opatrovateľský kurz spĺňa všetky požiadavky a na Slovensku a v zahraničí je akceptovaný. Opatrovateľský kurz BM pre opatrovateľky je akreditovaný Ministerstvom práce soc. vecí a rodiny SR.

Absolvujte opatrovateľský kurz čo najskôr a otvorte si  tak bránu k ďalším možnostiam uplatnenia.

Hľadáte kurz opatrovania detí?

Opatrovateľský kurz zameraný výhradne na deti realizujeme ako samostatný akreditovaný kurz opatrovania detí. Je určený pre pracovníkov v jasliach a pre ľudí, ktorí sa starajú o deti do 6 rokov s nepriaznivým zdravotným stavom. Kurz opatrovania detí môžete využiť pri osobnej starostlivosti o dieťa ako aj v jasliach. Termíny a ceny kurzu opatrovania detí, možnosť prihlásenia na kurz opatrovania detí, ako ja ďalšie informácie o akreditovanom kurze opatrovania detí nájdete na www.kurzopatrovaniadeti.sk 

 

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.