Vzory otázok na ústnú časť záverečnej skúšky Vám pomôžu lepšie sa zoorientovať, na čo je potrebné sa zamerať pri ústenej odpovedi. Upozorňujeme, že ide len o niekoľko vzorov, okruhov otázok.

  1. Popíšte reťaz prežitia u detí a dospelého. Vysvetlite rozdiel v postupoch.
  2. Popíšte Gordonov a Heimlichov manéver. Popíšte pri akých stavoch sa vykonávajú tieto postupy.
  3. Vymenujte protišokové opatrenia, vysvetlite význam protišokovej polohy.
  4. Čo je Diabetes mellitus. Príznaky, príčiny vzniku, delenie, liečba, prvá pomoc, diéta.
  5. Čo je dezinfekcia? Ako môžme vykonávať dezinfekciu v domácom prostredí?
  6. Čo je Epilepsia? Príznaky, príčiny vzniku, delenie, liečba, prvá pomoc.
  7. Prvá pomoc pri popáleninách.
  8. Aké spôsoby podávania liekov poznáme. Čo je nežiaduci účinok lieku, aký je žiaduci účinok lieku. Anafylaktická reakcia.
  9. Komunikácia v práci opatrovateľky. Aké formy komunikácie používa opatrovateľka. Čo je asertivita? Aké vlastnosti by mala mať opatrovateľka?
  10. Ako zisťujeme dýchanie pred poskytnutím prvej pomoci?

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.