Po odoslaní prihlášky na opatrovateľský kurz je možné uplatnenie si rôznych zliav, ktoré sa vzťahujú k úhrade zálohy.

Možnosti úhrady platby za opatrovateľský kurz:

  1. bankovým prevodom na účet BM Agency, číslo účtu: Fio banka, IBAN:SK61 8330 0000 0020 0216 8914
  2. poštovou poukážkou typu "H" s adresou spoločnosti: BM WORK AGENCY, Legionárska 25, 911 01 Trenčín
  3. v hotovosti v našej kancelárii BM WORK AGENCY, Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Pozn.:

  • do kolónky Správa pre prijímateľa: uveďte Vaše meno a skratku mesta,  kde chcete kurz absolvovať: VZOR: „Vaše meno- TN “  napr.: „ Mária Kováčiková- TN“

Formy úhrady opatrovateľského kurzu:

  1. Jednorázová platba: V deň začatia opatrovateľského kurzu môžete uhradiť celé kurzovné, ktoré môže byť v prípade splnenia podmienok pre zľavy znížené o uhradenú zálohu a zľavu. 
  2. Splátky: Opatrovateľský kurz môžete uhradiť aj na splátky bez navýšenia. V deň začatia kurzu je potrebné uhradiť najmenej 150 € ako prvú splátku. Druhú splátku je potrebné uhradiť najneskôr v deň skúšky. 

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.