Po odoslaní prihlášky na opatrovateľský kurz je potrebné uhradiť zálohu 20 €, táto suma sa Vám odráta z ceny opatrovateľského kurzu. Po prijatí zálohy Vám bude zaslané potvrdenie Vašej účasti na opatrovateľskom kurze. Vašu prihlášku na opatrovateľský kurz považujeme za záväznú až po prijatí 20 € zálohy. Uhradením zálohy najneskôr 7 dní pred plánovaným začatím kurzu automaticky získavate zľavu 15 € z ceny kurzu.

Možnosti úhrady zálohy za opatrovateľský kurz:

  1. bankovým prevodom na účet BM Agency, číslo účtu: 0680927001/5600, Prima banka, IBAN:SK75 5600 0000 0006 8092 7001, BIC: KOMASK2X
  2. poštovou poukážkou typu "H" s adresou spoločnosti: BM WORK AGENCY, Legionárska 25, 911 01 Trenčín
  3. v hotovosti v našej kancelárii BM WORK AGENCY, Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Pozn.:

  • ako Variabilný symbol uveďte: Vaše rodné číslo,
  • do kolónky Správa pre prijímateľa: uveďte Vaše meno a skratku mesta,  kde chcete kurz absolvovať: VZOR: „Vaše meno- TN “  napr.: „ Mária Kováčiková- TN“

Formy úhrady opatrovateľského kurzu:

  1. Jednorázová platba: V deň začatia opatrovateľského kurzu môžete uhradiť celé kurzovné znížené o uhradenú zálohu. V takom prípade od nás dostanete ako bonus CD Nemčina pre opatrovateľky ZADARMO.
  2. Splátky: Opatrovateľský kurz môžete uhradiť aj na splátky bez navýšenia. V deň začatia kurzu je potrebné uhradiť 80 € ako prvú splátku. Druhú splátku je potrebné uhradiť najneskôr v deň skúšky. Tí, ktorí sa rozhodnú platiť opatrovateľský kurz na splátky si môžu knihu Nemčina pre opatrovateľky zakúpiť s 50 % zľavou, teda za 6,50 €.

Všetci naši klienti navyše získavajú stálu 8% zľavu na knihu Nemčina pre opatrovateľky a 5 € zľavu na kurzy nemčiny pre opatrovateľky.

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774