Niekoľko vzorových otázok na záverečný test z teoretickej a praktickej časti opatrovateľského kurzu

 1. Ako sa nazýva metóda ničenia choroboplodných zárodkov?
  1. dekontaminácia
  2. sterilizácia
  3. dezinfekcia
 2. Ako často vykonávame rannú a večernú toaletu u ležiacich klientov?
  1. každý deň
  2. 2x týždenne
  3. 1x týždenne
 3. Ktoré krvné bunky sa podieľajú na zabezpečenie imunity?
  1. biele krvinky
  2. červené krvinky
  3. krvné doštičky
 4. Kostra človeka je súčasťou:
  1. tráviaceho systému
  2. pohybového systému
  3. dýchacieho systému
  4. nervového systému
 5. Pred zahájením umelého dýchania:
  1. neodstraňujeme cudzie telesá z dýchacích ciest aby nedošlo k ich poškodeniu
  2. odstránime z ústnej dutiny cudzie telesá pokiaľ ich pri jej prehliadaní vidíme
 6. Miestom tlaku pri nepriamej masáži srdca u dospelých je:
  1. horný okraj hrudnej kosti
  2. hrudná kosť, jeden prst pod spojnicou prsných bradaviek
  3. stred hrudnej kosti medzi jej horným a dolným okrajom
  4. hrudná kosť, jeden prst nad jej dolným okrajom
 7. Hospic je :
  1. inštitúcia, kde sa vykonáva eutanázia na základe rozhodnutia lekára
  2. domov pre dôchodcov s dennými aktivitami
  3. zariadenie dôstojného prežívania posledných chvíľ života človeka
 8. U klienta s epileptickým záchvatom je potrebné:
  1. počas záchvatu pridržiavať a ťahom za sánku zabrániť pohryzeniu jazyka
  2. okamžite privolať lekársku pomoc a zabrániť kontaktu epileptika s ostatnými ľuďmi
  3. počas záchvatu zmierniť pád a odstrániť z okolia kŕčujúceho predmety, aby sa nezranil, po odznení záchvatu postupujte ako u človeka v bezvedomí
 9. Ako meriame dychovú frekvenciu u klienta?
  1. povieme pacientovi, že ideme merať D/min a usadíme si ho oproti sebe
  2. nepovieme mu nič a v nestráženej chvíli začneme počítať D/min
 10. Klient pri infarkte má pri sebe Nitroglyrecín podávame ho ihneď pod jazyk?
  1. áno
  2. nie
 11. Lekár ordinoval liek, na užitie ktorého máte dohliadnuť. Ordinácia lieku znie:1-1-1. Kedy ho klient užije?
  1. podám ho ráno, na obed a večer
  2. podávam ho každú hodinu po jednej tablete
  3. podávam ho á 3 hodiny
 12. Diabetes mellitus II. Typu je:
  1. závislý od inzulínu
  2. nie je závislý od inzulínu

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.