Nestrácajte čas a žiadajte o príspevok na podporu rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie alebo príspevok na podporu vzdelávania záujemcov o zamestanie. Opatrovateľský kurz Vás nebude stáť ani euro. Kurz absolvovaný cez národný projekt Zručnosti pre trh práce je pre Vás úplne zdarma.

Prečo si vybrať náš kurz a absolvovať ho s využitím projektu Zručnosti pre trh práce?

 1. Projekt je dostupný zamestnaným aj nezamestnaným
 2. Náš opatrovateľský kurz je akreditovaný a spĺňa požiadavky na preplatenie cez národný projekt Zručnosti pre trh práce.
 3. Denne vystavíme desiatky potvrdení potrebných pre oba projekty.
 4. Vpĺňanie a zasielanie potrebných tlačív zdarma.
 5. Náš ochotný a milý personál Vám rád poskytne pomoc a podporu.
 6. Tlačivá Vám zašleme poštou alebo emailom ihneď.
 7. Poskytovateľa rekvalifikácie si vyberáte vy – preto si vyberte nás :) Sme najlepší, najkvalitnejší a kurzy robíme po celom Slovensku!

Ako postupovať?

Vyberte si mesto, v ktorom chcete opatrovateľský kurz absolvovať. Po výbere mesta sa prihláste cez náš registračný formulár na stránke, alebo spravte prihlášku telefonicky na číslach: 0915 863 666, 0949 152 774 a 0910 385 238. Následne pre Vás pripravíme dokumenty, ktoré vypĺňame my, ako poskytovateľ rekvalifikácie. Tieto dokumenty Vám doručíme poštou. Nezabudnite, že žiadosť musíte podať na Úrade práce najmenej 30 dní pred začiatkom rekvalifikácie.

Čo treba odovzdať na Úrade práce?

1. Žiadosť o príspevok na podporu rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie alebo príspevok na podporu vzdelávania záujemcov o zamestanie - vypĺňate vy,

2. Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie, ktoré pre Vás vyplníme my,

3. Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru alebo inzerát z pracovných portálov. Pre podrobnejšie informácie sa prosím informujte na svojom úrade.

Po podaní žiadosti následne Úrad práce Vašu žiadosť zhodnotí a vydá rozhodnutie. Ak Vám bude žiadosť schválená, Úrad práce s Vami podpíše dohodu a vystaví vzdelávací poukaz k projektu Zručnosti pre trh práce.

Úrad práce mi schválil projekt Zručnosti pre trh práce, čo ďalej?

Vzdelávací poukaz k projektu Zručnosti pre trh práce nám prinesiete na otvorenie kurzu, odovzdáte ho, spolu s inými potrebnými dokumentami a absolvujete kurz. 

Bez uzatvorenia dohody o úhrade príspevku na rekvalifikáciu medzi uchádzačom a ÚP, nie je možné príspevok na rekvalifikáciu zo strany ÚP poskytnúť. Uchádzač o zamestnanie je povinný bezodkladne, ešte pred začiatkom rekvalifikácie, odovzdať vzdelávací poukaz poskytovateľovi rekvalifikácie. 

Ďalej je uchádzač povinný nastúpiť na rekvalifikáciu v termíne, ktorý si dohodol s poskytovateľom rekvalifikácie. Uchádzač o zamestnanie je povinný úspešne absolvovať rekvalifikáciu v celom rozsahu a úspešne absolvovať záverečnú skúšku, ak je podmienkou úspešného ukončenia rekvalifikácie.

Do 10 kalendárnych dní po úspešnom ukončení rekvalifikácie musíte doručiť na Úrad práce:

 • doklad o ukončení rekvalifikácie, potvrdenie
 • faktúru, resp. iný účtovný doklad vystavený poskytovateľom rekvalifikácie,
 • žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu,
 • splnomocnenie k úhrade príspevku na rekvalifikáciu poskytovateľovi rekvalifikácie.

Úrad na základe splnomocnenia uhradí poskytovateľovi rekvalifikácie príspevok za absolvovanú rekvalifikáciu len v prípade, ak uchádzač o zamestnanie:

 • nebude počas trvania rekvalifikácie vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • úspešne ukončí rekvalifikáciu,
 • predloží úradu kompletné doklady v stanovenom termíne.

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.