BM Centrum, s.r.o. - centrum vzdelávania

BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným

Legionárska 25
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Email: info@bmagency.sk

Mobil:
+421 (0)915 863 666
+421 (0)910 385 238
+421 (0)949 152 774

Platby za službu Číslo účtu IBAN a BIC
Platby za opatrovateľský kurz  0680927001/5600
Prima banka 
IBAN:SK75 5600 0000 0006 8092 7001
BIC: KOMASK2X 
Platby za jazykové kurzy a knihu nemčina pre opatrovateľky  2800659195/8330
Fio banka 
IBAN:SK31 8330 0000 0028 0065 9195
BIC: FIOZSKBAXXX

 

Pracovná doba: Pondelok - Piatok, 8:00 - 16:30 hod.

Obedná prestávka: 12:00-12:30

IČO: 36 840 084
DIČ: 2022450639

IČ DPH: SK2022450639

 

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774