Každý opatrovateľský kurz končí záverečnou skúšou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomný test je vo forme otázok s možnosťami. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti záverečnej skúšky, môžete pristúpiť k ústnej odpovedi.  Na našej internetovej stránke sú Vám k dispozícií Vzorové otázky z písomnej časti opatrovateľského kurzu a otázky z ústnej časti opatrovateľského kurzu, ktoré sú zamerená aj teoreticky aj prakticky a sú pripravené podľa osnov opatrovateľského kurzu. 

Po úspešnom absolvovaní opatrovateľského kurzu zakončeného úspešným vykonaním záverečenj skúšky, Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania. Certifikát z opatrovateľského kurzu štandardne vystavujeme v slovenskom a nemeckom jazyku. V prípade potreby a po dohode Vám vieme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania vystaviť aj v iných jazykoch.

Čo je potrebné k vykonaniu záverečenej skúšky?

Na záverečnú skúšku opatrovateľského kurzu by ste si mali doniesť so sebou:

  • občiansky preukaz,
  • písacie potreby,
  • potvrdenie o absolvovaní praxe,
  • prípadne iné potvrdenia, napr. na uplatnenie zľavy a pod.

Aktuálne termíny  konania záverečných skúšok opatrovateľského kurzu

Mesto skúškyZačiatok kurzuDátum skúškyČas skúšky
Žilina 09.05.2019 19.06.2019  
Zvolen 14.05.2019 01.07.2019  
Veľký Krtíš 27.05.2019 01.07.2019  
Košice 17.05.2019 01.07.2019  
Veľké Kapušany 17.05.2019 02.07.2019  
Michalovce 31.05.2019 02.07.2019  
Kráľovský Chlmec 31.05.2019 02.07.2019  
Želiezovce 27.05.2019 08.07.2019  
Prievidza 11.06.2019 22.07.2019  
Nitra 11.06.2019 22.07.2019  
Poprad 31.05.2019 25.07.2019  
Košice 31.05.2019 26.07.2019  
Galanta 04.06.2019 29.07.2019  

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Palackého 11, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774