Každý opatrovateľský kurz končí záverečnou skúšou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomný test je vo forme otázok s možnosťami. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti záverečnej skúšky, môžete pristúpiť k ústnej odpovedi.  Na našej internetovej stránke sú Vám k dispozícií Vzorové otázky z písomnej časti opatrovateľského kurzu a otázky z ústnej časti opatrovateľského kurzu, ktoré sú zamerená aj teoreticky aj prakticky a sú pripravené podľa osnov opatrovateľského kurzu. 

 

 

Po úspešnom absolvovaní opatrovateľského kurzu zakončeného úspešným vykonaním záverečenj skúšky, Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania. Certifikát z opatrovateľského kurzu štandardne vystavujeme v slovenskom a nemeckom jazyku. V prípade potreby a po dohode Vám vieme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania vystaviť aj v iných jazykoch.

Čo je potrebné k vykonaniu záverečenej skúšky?

Na záverečnú skúšku opatrovateľského kurzu by ste si mali doniesť so sebou:

  • občiansky preukaz,
  • písacie potreby,
  • potvrdenie o absolvovaní praxe,
  • prípadne iné potvrdenia, napr. na uplatnenie zľavy a pod.

Aktuálne termíny  konania záverečných skúšok opatrovateľského kurzu

Mesto skúšky Začiatok kurzu Dátum skúšky Čas skúšky
Bratislava 15.07.2019 19.08.2019 14:00
Levice 08.07.2019 03.09.2019  
Zvolen 09.07.2019 03.09.2019  
Zvolen 24.07.2019 03.09.2019  
Trenčín 11.07.2019 05.09.2019  
Spišská Nová Ves 15.07.2019 05.09.2019  
Bardejov 25.07.2019 06.09.2019  
Veľké Kapušany 26.07.2019 06.09.2019  
Košice 26.07.2019 06.09.2019  
Bratislava 29.07.2019 09.09.2019  
Ružomberok 05.08.2019 11.09.2019  
Nitra 05.08.2019 16.09.2019  
Zvolen 08.08.2019 16.09.2019  
Spišská Nová Ves 06.08.2019 19.09.2019  

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Palackého 11, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774