Každý opatrovateľský kurz končí záverečnou skúšou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomný test je vo forme otázok s možnosťami. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti záverečnej skúšky, môžete pristúpiť k ústnej odpovedi.  Na našej internetovej stránke sú Vám k dispozícií Vzorové otázky z písomnej časti opatrovateľského kurzu a otázky z ústnej časti opatrovateľského kurzu, ktoré sú zamerená aj teoreticky aj prakticky a sú pripravené podľa osnov opatrovateľského kurzu. 

 

 

Po úspešnom absolvovaní opatrovateľského kurzu zakončeného úspešným vykonaním záverečenj skúšky, Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania. Certifikát z opatrovateľského kurzu štandardne vystavujeme v slovenskom a nemeckom jazyku. V prípade potreby a po dohode Vám vieme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania vystaviť aj v iných jazykoch.

Čo je potrebné k vykonaniu záverečenej skúšky?

Na záverečnú skúšku opatrovateľského kurzu by ste si mali doniesť so sebou:

  • občiansky preukaz,
  • písacie potreby,
  • potvrdenie o absolvovaní praxe,
  • prípadne iné potvrdenia, napr. na uplatnenie zľavy a pod.

Aktuálne termíny  konania záverečných skúšok opatrovateľského kurzu

Mesto skúšky Začiatok kurzu Dátum skúšky Čas skúšky
Senica 04.11.2019 16.12.2019 10:00
Žilina 06.11.2019 17.12.2019 15:00
Trenčín 07.11.2019 17.12.2019 10:00
Brezno 27.11.2019 08.01.2020  
Zvolen 27.11.2019 08.01.2020  
Poprad 29.11.2019 08.01.2020  
Košice 29.11.2019 09.01.2020  
Michalovce 29.11.2019 09.01.2020  
Kráľovský Chlmec 03.12.2019 09.01.2020  
Žilina 27.11.2019 15.01.2020  
Martin 27.11.2019 15.01.2020  
Nitra 09.12.2019 20.01.2020  
Námestovo 23.11.2019 22.01.2020  
Liptovský Mikuláš 25.11.2019 22.01.2020  
Košice 13.12.2019 23.01.2020  
Kráľovský Chlmec 16.12.2019 23.01.2020  
Michalovce 16.12.2019 23.01.2020  
Trenčín 06.12.2019 28.01.2020  
Žilina 10.12.2019 29.01.2020  
Zvolen 10.12.2019 04.02.2020  

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Palackého 11, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774