Každý opatrovateľský kurz končí záverečnou skúšou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomný test je vo forme otázok s možnosťami. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti záverečnej skúšky, môžete pristúpiť k ústnej odpovedi.  Na našej internetovej stránke sú Vám k dispozícií Vzorové otázky z písomnej časti opatrovateľského kurzu a otázky z ústnej časti opatrovateľského kurzu, ktoré sú zamerená aj teoreticky aj prakticky a sú pripravené podľa osnov opatrovateľského kurzu. 

 

 

Po úspešnom absolvovaní opatrovateľského kurzu zakončeného úspešným vykonaním záverečenj skúšky, Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania. Certifikát z opatrovateľského kurzu štandardne vystavujeme v slovenskom a nemeckom jazyku. V prípade potreby a po dohode Vám vieme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania vystaviť aj v iných jazykoch.

Čo je potrebné k vykonaniu záverečenej skúšky?

Na záverečnú skúšku opatrovateľského kurzu by ste si mali doniesť so sebou:

  • občiansky preukaz,
  • písacie potreby,
  • potvrdenie o absolvovaní praxe,
  • prípadne iné potvrdenia, napr. na uplatnenie zľavy a pod.

Aktuálne termíny  konania záverečných skúšok opatrovateľského kurzu

Mesto skúšky Začiatok kurzu Dátum skúšky Čas skúšky
Martin 04.09.2019 17.10.2019 13:30
Brezno 04.09.2019 17.10.2019 10:00
Bratislava 09.09.2019 21.10.2019 12:30
Galanta 10.09.2019 21.10.2019 09:00
Zlaté Moravce 16.09.2019 28.10.2019 13:00
Zvolen 19.09.2019 28.10.2019 15:30
Spišská Nová Ves 19.09.2019 29.10.2019 11:00
Kráľovský Chlmec 20.09.2019 30.10.2019 10:00
Košice 20.09.2019 30.10.2019 14:00
Trenčín 26.09.2019 05.11.2019  
Nitra 02.10.2019 11.11.2019  
Humenné 04.10.2019 15.11.2019  
Kráľovský Chlmec 04.10.2019 15.11.2019  
Dolný Kubín 07.10.2019 14.11.2019  

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Palackého 11, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774