Každý opatrovateľský kurz končí záverečnou skúšou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomný test je vo forme otázok s možnosťami. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti záverečnej skúšky, môžete pristúpiť k ústnej odpovedi.  Na našej internetovej stránke sú Vám k dispozícií Vzorové otázky z písomnej časti opatrovateľského kurzu a otázky z ústnej časti opatrovateľského kurzu, ktoré sú zamerená aj teoreticky aj prakticky a sú pripravené podľa osnov opatrovateľského kurzu. 

 

 

Po úspešnom absolvovaní opatrovateľského kurzu zakončeného úspešným vykonaním záverečenj skúšky, Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania. Certifikát z opatrovateľského kurzu štandardne vystavujeme v slovenskom a nemeckom jazyku. V prípade potreby a po dohode Vám vieme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania vystaviť aj v iných jazykoch.

Čo je potrebné k vykonaniu záverečenej skúšky?

Na záverečnú skúšku opatrovateľského kurzu by ste si mali doniesť so sebou:

  • občiansky preukaz,
  • písacie potreby,
  • potvrdenie o absolvovaní praxe,
  • prípadne iné potvrdenia, napr. na uplatnenie zľavy a pod.

Aktuálne termíny  konania záverečných skúšok opatrovateľského kurzu

Mesto skúšky Začiatok kurzu Dátum skúšky Čas skúšky
Nitra 17.02.2020 23.06.2020  
Poprad 20.02.2020 02.07.2020  
Kráľovský Chlmec 21.02.2020 03.07.2020  
Košice 21.02.2020 03.07.2020  
Prievidza 21.02.2020 23.06.2020  
Bratislava 24.02.2020    
Sereď 25.02.2020 26.06.2020  
Michalovce  25.02.2020 03.07.2020  
Zvolen 04.03.2020 22.06.2020  
Svidník 09.03.2020 02.07.2020  
Nitra 01.06.2020    
Nové Zámky 01.06.2020    
Prievidza 02.06.2020    
Zvolen 03.06.2020    
Banská Bystrica 04.06.2020    
Trenčín 04.06.2020    
Bratislava 04.06.2020    
Senica 05.06.2020    
Košice 05.06.2020    
Poprad 05.06.2020    
Trnava 05.06.2020    
Čadca 08.06.2020    
Žilina 08.06.2020    
Veľké Kapušany 10.06.2020    

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Palackého 11, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774