Každý opatrovateľský kurz končí záverečnou skúšou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomný test je vo forme otázok s možnosťami. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti záverečnej skúšky, môžete pristúpiť k ústnej odpovedi.  Na našej internetovej stránke sú Vám k dispozícií Vzorové otázky z písomnej časti opatrovateľského kurzu a otázky z ústnej časti opatrovateľského kurzu, ktoré sú zamerená aj teoreticky aj prakticky a sú pripravené podľa osnov opatrovateľského kurzu. 

 

 

Po úspešnom absolvovaní opatrovateľského kurzu zakončeného úspešným vykonaním záverečenj skúšky, Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania. Certifikát z opatrovateľského kurzu štandardne vystavujeme v slovenskom a nemeckom jazyku. V prípade potreby a po dohode Vám vieme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania vystaviť aj v iných jazykoch.

Čo je potrebné k vykonaniu záverečenej skúšky?

Na záverečnú skúšku opatrovateľského kurzu by ste si mali doniesť so sebou:

  • občiansky preukaz,
  • písacie potreby,
  • potvrdenie o absolvovaní praxe,
  • prípadne iné potvrdenia, napr. na uplatnenie zľavy a pod.

Aktuálne termíny  konania záverečných skúšok opatrovateľského kurzu

Mesto skúšky Začiatok kurzu Dátum skúšky Čas skúšky
Trenčín 06.12.2019 28.01.2020 11:00
Žilina 10.12.2019 29.01.2020 11:00
Zvolen 10.12.2019 04.02.2020  
Banská Bystrica 19.12.2019 04.02.2020  
Galanta 16.12.2019 10.02.2020  
Zvolen 09.01.2020 19.02.2020  
Poprad 09.01.2020 19.02.2020  
Prievidza 21.01.2020 21.02.2020  
Nové Zámky 21.01.2020 21.02.2020  
Bratislava 13.01.2020 09.03.2020  
Námestovo 18.01.2020 11.03.2020  
Nové Mesto nad Váhom 21.01.2020 10.03.2020  
Bardejov 24.01.2020 11.03.2020  
Kráľovský Chlmec 24.01.2020 12.03.2020  
Veľké Kapušany 24.01.2020 12.03.2020  
Levice 20.01.2020 16.03.2020  

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Palackého 11, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774