Každý opatrovateľský kurz končí záverečnou skúšou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomný test je vo forme otázok s možnosťami. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti záverečnej skúšky, môžete pristúpiť k ústnej odpovedi.  Na našej internetovej stránke sú Vám k dispozícií Vzorové otázky z písomnej časti opatrovateľského kurzu a otázky z ústnej časti opatrovateľského kurzu, ktoré sú zamerená aj teoreticky aj prakticky a sú pripravené podľa osnov opatrovateľského kurzu. 

 

 

Po úspešnom absolvovaní opatrovateľského kurzu zakončeného úspešným vykonaním záverečenj skúšky, Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania. Certifikát z opatrovateľského kurzu štandardne vystavujeme v slovenskom a nemeckom jazyku. V prípade potreby a po dohode Vám vieme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania vystaviť aj v iných jazykoch.

Čo je potrebné k vykonaniu záverečenej skúšky?

Na záverečnú skúšku opatrovateľského kurzu by ste si mali doniesť so sebou:

  • občiansky preukaz,
  • písacie potreby,
  • potvrdenie o absolvovaní praxe,
  • prípadne iné potvrdenia, napr. na uplatnenie zľavy a pod.

Aktuálne termíny  konania záverečných skúšok opatrovateľského kurzu

Mesto skúšky Začiatok kurzu Dátum skúšky Čas skúšky
Nitra 13.02.2023 13.04.2023  
Nové Zámky 03.03.2023 13.04.2023  
Galanta 09.03.2023 17.04.2023  
Bratislava 09.03.2023 17.04.2023  
Bratislava 20.03.2023 17.04.2023  
Nové Mesto nad Váhom  09.03.2023 18.04.2023  
Martin 08.03.2023 19.04.2023  
Žilina 09.03.2023 19.04.2023  
Čadca 13.03.2023 19.04.2023  
Nitra 14.03.2023 24.04.2023  
Zvolen 15.03.2023 24.04.2023  
Poprad  03.03.2023 27.04.2023  
Košice 16.03.2023 27.04.2023  
Michalovce  03.03.2023 28.04.2023  
Kráľovský Chlmec 20.03.2023 28.04.2023  
Žilina 23.03.2023 03.05.2023  

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774