Každý opatrovateľský kurz končí záverečnou skúšou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomný test je vo forme otázok s možnosťami. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti záverečnej skúšky, môžete pristúpiť k ústnej odpovedi.  Na našej internetovej stránke sú Vám k dispozícií Vzorové otázky z písomnej časti opatrovateľského kurzu a otázky z ústnej časti opatrovateľského kurzu, ktoré sú zamerená aj teoreticky aj prakticky a sú pripravené podľa osnov opatrovateľského kurzu. 

 

 

Po úspešnom absolvovaní opatrovateľského kurzu zakončeného úspešným vykonaním záverečenj skúšky, Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania. Certifikát z opatrovateľského kurzu štandardne vystavujeme v slovenskom a nemeckom jazyku. V prípade potreby a po dohode Vám vieme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania vystaviť aj v iných jazykoch.

Čo je potrebné k vykonaniu záverečenej skúšky?

Na záverečnú skúšku opatrovateľského kurzu by ste si mali doniesť so sebou:

  • občiansky preukaz,
  • písacie potreby,
  • potvrdenie o absolvovaní praxe,
  • prípadne iné potvrdenia, napr. na uplatnenie zľavy a pod.

Aktuálne termíny  konania záverečných skúšok opatrovateľského kurzu

Mesto skúšky Začiatok kurzu Dátum skúšky Čas skúšky
Bratislava 03.08.2020 21.09.2020  
Kráľovský Chlmec 24.08.2020 02.10.2020  
Bratislava 24.08.2020 05.10.2020  
Senica 25.08.2020 05.10.2020  
Trenčín 20.08.2020 06.10.2020  
Martin 19.08.2020 07.10.2020  
Nitra 02.09.2020 12.10.2020  
Liptovský Mikuláš 10.09.2020 21.10.2020  
Partizánske 16.09.2020 26.10.2020  
Bratislava 08.09.2020 02.11.2020  
Trnava 09.09.2020 02.11.2020  
Trenčín 10.09.2020 03.11.2020  
Nové Zámky 17.09.2020 09.11.2020  
Humenné 18.09.2020    

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Palackého 11, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774