... alebo, ako byť súčasťou nenásilnej – efektívnej – súcitiacej komunikácie pri vykonávaní práce opatrovateľky.

Na našich opatrovateľských kurzoch veľa trénujeme, komunikujeme a nacvičujeme nielen parafrázovanie, sumarizáciu, empatické počúvanie, ja výroky, asertívne techniky a ďalšie viac alebo menej známe metódy, všetko v jednom balíku. Opatrovateľský kurz sa primárne venuje verbálnej a neverbálnej komunikácii v práci opatrovateľa, na ktorú nadväzujeme s empatiou a asertívnymi technikami, pričom zdôrazňujeme úlohu kritického myslenia v práci opatrovateľa.

Komunikácia ako taká, je stará ako ľudstvo samé. Dodnes o tomto procese dorozumenia boli napísané milióny publikácií, samotný komunikačný proces bol analyzovaný rôznymi vednými odbormi a aplikovaný do všetkých oblastí nášho života. Základné východiská a koncepty komunikácie rozvinulo množstvo odborníkov, my vychádzame z teórii klinických psychológov, psychoterapeutov, psychiatrov, ktorí vytvorili niekoľko skutočne efektívnych teórii komunikácie s rôznym typom klientov so psychickými poruchami, klientmi s rôznym druhom postihnutia, klientmi v detskom veku...tými, ktorí pre akúkoľvek príčinu potrebujú starostlivosť a využívajú aj služby opatrovateľov. Spomeniem napríklad nenásilnú komunikáciu ( Rosenberg,M.: Nenásilná komunikace), ktorá sa dnes využíva pri vzdelávaní, pri riešení konfliktov, vo výchove, pri vedení ľudí – teda aj v práci opatrovateľa. Ide o humanistické presvedčenie o vzájomnej ľudskej radosti z dávania a prijímania, ktoré vychádza zo vzájomného vcítenia sa. V tomto type komunikácie ide predovšetkým o vlastné uvedomenie si a ocenenie hodnoty samého seba a následne uvedomenie si a ocenenie hodnoty druhého, ktorými sa zaoberáme počas zážitkových aktivít na opatrovateľskom kurze.

Jazyk spoločne so slovami má kľúčovú úlohu v komunikácii, úloha rozprávania a počúvania je zahrnutá v časti verbálnej komunikácie opatrovateľského kurzu. Zlozvyky pri efektívnom počúvaní v práci opatrovateľa sme rozdelili do troch častí, t.j. fyzické a fyziologické, psychické a treťou skupinou sú zlozvyky pri počúvaní (predbiehanie myšlienok hovoriaceho, hluchota vďaka vlastným emóciám, pozeranie na hovoriaceho namiesto počúvania....). Úloha rozprávania a počúvania v práci opatrovateľa, je predovšetkým pomáhanie dávať druhým „zo seba“ a udržiavať kontakt so sebou a s druhými spôsobom, ktorý umožňuje rozvoj prirodzeného vcítenia sa. Otvára možnosti inšpirovať klientov a byť v spojení s hodnotami a potrebami seba a opatrovaných osôb. V tomto type komunikácie opatrovateľ transformuje hodnotenie, pričom neporovnáva klientov, nekritizuje, nenálepkuje, netrestá, alebo nenariaďuje- aká by mala opatrovaná osoba byť. Komunikácia v práci opatrovateľa je nielen technikou, dovolím si tvrdiť, že ide o proces, ktorý opatrovateľa sprevádza zmenou z jedného stavu uvedomenia, k novému poznaniu a pochopeniu. V princípe ide o všímanie si, čo opatrovaná osoba hovorí, alebo robí (či už verbálne alebo nonverbálne znaky) a v ďalších fázach komunikácie je to reflexia pocitov opatrovateľov, vyjadrovanie potrieb a prianí, vyjadrených priamo a pozitívne naformulovaných, vyžiadanie si spätnej väzby od klientov. Na kurze opatrovania určenom opatrovateľom predovšetkým spoločne komunikujeme, interaktívne využívame skupinovú prácu aj individuálne cvičenia, a teoretickú časť dopĺňame zážitkovými aktivitami. Opatrovateľský kurz BM Vás naučí ako právne komunikovať s klientom.

Lektor I.I. (psychológ)

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.