Ak chce starší človek spomaliť proces starnutia, musí sa naučiť, ako sa o seba starať, aby si mohol upevniť zdravie a predísť ochoreniam . Sestra, spolu s opatrovateľkou môžu pomôcť staršiemu občanovi pri upevňovaní zdravia . Využitím edukácie ho poučia o nasledujúcich témach

 

Preventívné zdravotné prehliadky a očkovanie

-   mali by pravidelne chodiť na zdravotné prehliadky, ktoré majú zahrňovať fyzikálne vyšetrenie raz ročne vrátane vyšetrenia moču, stolice na okultné /skryté, drobné / krvácanie, vyšetrenie zraku a zubné vyšetrenie. U žien je to ďalej gynekologické vyšetrenie a u mužov vyšetrenie prostaty urológom.

Pravidelne by sa mali zúčastňovať aj na potrebnom preočkovaní, hlavne proti chrípke a vírusovému zápalu pľúc.

Bezpečnosť

- predchádzanie úrazom je základnou starosťou starších ľudí. Treba venovať zvýšenú pozornosť pri chodení po schodoch, vedení motorového vozidla aj pri chôdzi, pretože zrak je slabší, reflexy spomalené a kosti krehké.

U ľudí vyššieho veku hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru pre zhoršenie pamäti. Majú zároveň zníženú citlivosť na bolesť a teplo, preto musia dávať zvýšený pozor, aby sa nepopálili pri kúpeli alebo používaní vyhrievacích telies.

Ľudí v tomto veku, ktorí užívajú analgetiká alebo sedatíva, treba pravidelne a dôsledne sledovať, pretože tieto lieky spôsobujú letargiu a zmätenosť.

Výživa

Starší človek potrebuje rovnakú základnú skladbu výživy ako mladší dospelý človek. Strava by však mala byť menej energetická, pretože má znížený metabolizmus a menšiu telesnú aktivitu. Hlavným problémom vo vyššom veku je zubný kaz a strata zubov pre zlú ústnu hygienu alebo pre zmeny sliznice ďasien . Ťažkosti spôsobujú aj zle priliehajúce zubné protézy. Tieto faktory spojené so zníženým slinením sťažujú dôkladné požutie potravy a obmedzujú požívanie takých druhov jedál, ako je mäso či surové ovocie, čo môže vyústiť do nutričného deficitu , čiže poruchy výživy .Preto je nutné vždy prispôsobiť konzistenciu stravy stavu človeka.

Pre znížený pocit smädu, ako aj úmyselné obmedzovanie tekutín na kompenzovanie inkontinencie / samovoľného úniku moča /, môže u staršieho človeka nastať nedostatočný príjem tekutín. Preto ich musia opatrovatelia poučiť, že na zachovanie funkcie obličiek a mäkkej stolice, na zabránenie dehydratácie / odvodnenia / a na prevlhčenie kože je potrebná denná dávka asi 2,5 l tekutín.

Vylučovanie

- zápcha je bežným problémom populácie tohto veku. Mnohí si myslia, že „pravidelnosť“ znamená každodenné vyprázdňovanie. Treba ich poučiť, že pravidelnosť vyprázdňovania stolice je u každého človeka iná. Adekvátne množstvo nestráviteľných látok v strave, dostatočný telesný pohyb a dostatok tekutín denne sú základným preventívnym opatrením proti zápche.

Zníženie kapacity močového mechúra so súčasným oslabením svalového tonusu má za následok u týchto ľudí častejšiu potrebu močenia, ako aj zvýšené nutkanie na močenie. Opatrovateľka si musí byť vedomá týchto zmien, aby mohla učiť pacientov rôzne postupy na zabránenie inkontinencie . Dôležitá je dostupnosť toaletných zariadení, pričom ich treba poučiť, že musia ísť na WC dostatočne včas, aby sa stačili zobliecť. Pomôžu aj cviky na močový mechúr a dodržiavanie pravidelného režimu vyprázdňovania .

Oslabenie svalového tonusu v močovodoch a v močovom mechúre zvyšuje u starších ľudí aj riziko infekcie močových ciest. Preto sa má poučenie pacienta zamerať na preventívne opatrenia, a to zvýšenie príjmu tekutín vrátane štiav z ovocia a na prevenciu kontaminácie močového traktu.

Aktivita a cvičenie

-     odporúča sa im pravidelný program miernej záťaže. Prechádzky, práca v záhrade, plávanie či bicyklovanie sú najčastejšie aktivity, lebo sa môžu robiť aj v menej náročnom tempe . Dôležité je, aby aktivita nebola veľmi vyčerpávajúca. Doporučujú sa časté prestávky. Ľudia, ktorí pre zdravotné dôvody nemôžu aktívne cvičiť, by si mali osvojiť program izometrických cvikov, aby si zachovali pohyblivosť kĺbov a svalový tonus.

Najvýznamnejším telesným prínosom pravidelného cvičenia pre človeka tohto veku je zníženie rizika kardiovaskulárnych ochorení . Cvičenie udržiava aj kalcifikáciu kostí, pomáha zachovať svalový tonus na celom tele a znižuje svalovú tenziu a bolesť svalov .

Najmodernejšou formou aktivity pre ľudí tretieho veku sú univerzity tretieho veku. Ľudia tu majú možnosť obohacovať svoje vedomosti z oblasti, ktorá ich zaujíma a zostávať aktívni aj vo vyššom veku.

Odpočinok a spánok

-     proces starnutia ovplyvňuje dĺžku spánku ako aj rozloženie štádií spánku. Väčšina starších ľudí potrebuje rovnaké množstvo spánku ako vo svojich stredných rokoch . Mierna telesná záťaž zvyčajne napomáha dobrému spánku v noci.

Ľudia vo vyššom veku môžu využívať rôzne formy odpočinku. Závisí to od druhu a množstva aktivity vynaloženej počas dňa i od zaužívaného spôsobu života. Doporučuje sa čítanie kníh, časopisov, ručné práce, návšteva klubu dôchodcov, relaxácia pri príjemnej hudbe.

Zachovanie si nezávislosti a sebaúcty

Pre väčšinu ľudí vo vyššom veku je veľmi dôležité, že sa vedia sami o seba postarať, i keď na to niekedy musia vynaložiť značné úsilie. Aby si mohli zachovať úctu sami pred sebou, musia ich opatrovatelia a členovia rodiny povzbudzovať, aby robili samy pre seba čo najviac, so zachovaním maximálnej bezpečnosti. Mylná je predstava mladých ľudí, že im pomôžu tým, keď za nich urobia prácu oveľa rýchlejšie a efektívnejšie.

Starší ľudia potrebujú, aby mladší akceptovali ich vlastné hodnoty a normy, či už sa vzťahujú na etické, náboženské alebo domáce záležitosti .

(Kozierová, Erbová, Olivieriová, 1995)

Mgr. Jana Novotná

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.