Detská mozgová obrna (DMO) je závažné postihnutie hybného vývoja podmienené poškodením mozgu.

Dieťa postihnuté detskou mozgovou obrnou si vyžaduje špeciálnu starostlivosť, na ktorej sa podieľa praktický lekár pre deti a dorast, detský neurológ, rehabilitačný lekár, fyzioterapeut, ortopéd i oftalmológ. Súčasťou celkovej starostlivosti sú zásahy psychológa, logopéda i špeciálneho pedagóga. Základ však tvorí pravidelná, často celoživotná rehabilitácia v domácom prostredí, zabezpečovaná rodičmi / tzv. Vojtova metóda, rehabilitácia so zvieratami – pes, kôň, delfín , plávanie, vodoliečba , masáže /. Deti majú nárok na pobyty v rehabilitačných centrách a kúpeľoch.

Príčiny detskej mozgovej obrny

V prenatálnom období / počas tehotnosti /: ochorenia matky počas tehotenstva, nedostatočná výživa, röntgenové žiarenie, nadmerné duševné zaťaženie, genetické činitele, rubeola matky, ľadvinové ochorenia a poruchy krvného obehu u matky.

V perinatálnom období / v období pôrodu /: komplikácie pri pôrode, nedonosenosť či prenesenosť plodu.

V postnatálnom období / v období po pôrode /: všetky infekcie dieťaťa do veku asi 6 mesiacov.

Príznaky

- zvýšenie svalového napätia, stvrdnutie svalstva,

- poruchy koordinácie a rovnováhy,

- rečové poruchy,

- zmena reaktivity,

- poruchy pozornosti, pamäti, učenia,

- nápadnosti alebo odlišnosti v emocionálnej sfére,

- poruchy zraku a sluchu,

- v správaní sa môže prejaviť nepokoj, nestálosť, neposednosť alebo naopak pomalosť, nezáujem, náladovosť, afektívna dráždivosť.

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.