Prihláška na opatrovateľský kurz bola odoslaná

Ďakujeme Vám za záväznú registráciu na opatrovateľský kurz. Naši pracovníci Vás budú v krátkej dobe kontaktovať. Účastníci kurzu, ktorí budú mať kurz financovaný cez RE-PAS zálohu neuhrádzajú.

Ostatných pre potvrdenie vašej účasti na opatrovateľskom kurze prosíme o úhradu zálohy 20 € na náš účet, táto suma sa odráta z ceny opatrovateľského kurzu. Po prijatí platby Vám zašleme potvrdenie Vašej účasti na kurze:

Číslo účtu:  0680927001/5600 Prima banka, IBAN: SK75 5600 0000 0006 8092 7001, BIC: KOMASK2X

Variabilný symbol: Vaše rodné číslo

Správa pre prijímateľa: uveďte Vaše meno a skratku mesta kde chcete kurz absolvovať: VZOR: „Vaše meno- TN“ napr.: „Mária Kováčiková- TN“

Ďakujeme

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774