Prihláška na opatrovateľský kurz bola odoslaná

Ďakujeme Vám za záväznú registráciu na opatrovateľský kurz. Naši pracovníci Vás budú v krátkej dobe kontaktovať. Účastníci kurzu, ktorí budú mať kurz financovaný cez RE-PAS zálohu neuhrádzajú.

Ostatných pre potvrdenie vašej účasti na opatrovateľskom kurze prosíme o úhradu zálohy 20 € na náš účet, táto suma sa odráta z ceny opatrovateľského kurzu. Po prijatí platby Vám zašleme potvrdenie Vašej účasti na kurze:

Číslo účtu: Prima banka, IBAN: SK75 5600 0000 0006 8092 7001, BIC: KOMASK2X

Variabilný symbol: Vaše rodné číslo

Správa pre prijímateľa: uveďte Vaše meno a skratku mesta kde chcete kurz absolvovať: VZOR: „Vaše meno- TN“ napr.: „Mária Kováčiková- TN“

Ďakujeme

Postup po registrácii:

Po odoslaní Vašej registrácie je táto nahodená do nášho systému. Pri uzávierke najbližšieho kurzu Vás budeme kontaktovať a potvrdíme si Vašu účasť. Uzávierka kurzu prebieha pár dní pred plánovaným otvorením. Z dôvodu čo možno najväčšej aktuálnosti potvrdených účastníkov, je uzávierka pripravená v takomto čase. Ďakujeme, že rozumiete tomu prečo Vás nekontaktujeme ihneď po registrácii, ak je urobená s veľkým časovým predstihom pred otvorením. V prípade, že máte akékoľvek otázky alebo si chcete potvrdiť prijatie platby, zálohy alebo máte iný dopyt neváhajte nás kontaktovať.

 

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774