Každý opatrovateľský kurz končí záverečnou skúšou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomný test je vo forme otázok s možnosťami. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti záverečnej skúšky, môžete pristúpiť k ústnej odpovedi.  Na našej internetovej stránke sú Vám k dispozícií Vzorové otázky z písomnej časti opatrovateľského kurzu a otázky z ústnej časti opatrovateľského kurzu, ktoré sú zamerená aj teoreticky aj prakticky a sú pripravené podľa osnov opatrovateľského kurzu. 

Po úspešnom absolvovaní opatrovateľského kurzu zakončeného úspešným vykonaním záverečenj skúšky, Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania. Certifikát z opatrovateľského kurzu štandardne vystavujeme v slovenskom a nemeckom jazyku. V prípade potreby a po dohode Vám vieme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania vystaviť aj v iných jazykoch.

Čo je potrebné k vykonaniu záverečenej skúšky?

Na záverečnú skúšku opatrovateľského kurzu by ste si mali doniesť so sebou:

  • občiansky preukaz,
  • písacie potreby,
  • potvrdenie o absolvovaní praxe,
  • prípadne iné potvrdenia, napr. na uplatnenie zľavy a pod.

 

Záverečná skúška                          Záverečná skúška

Aktuálne termíny  konania záverečných skúšok opatrovateľského kurzu

 

  Mesto skúšky Forma kurzu Dátum skúšky Čas skúšky
  Poprad externá forma 22.04.2014 12:00 
  Košice externá forma 22.04.2014 16:00 
  Trnava externá forma 29.04.2014 13:00
  Bratislava externá forma 29.04.2014 16:00
  Ružomberok externá forma 06.05.2014 15:30 ZMENA
  Žilina externá forma 06.05.2014 12:00 ZMENA
  Nitra externá forma    
  Kráľovský Chlmec externá forma 07.05.2014 ZMENA 09:00
  Sabinov externá forma    
  Trenčín externá forma     

 

Záverečná skúška                      Záverečná skúška

Custom Flash - Free Version

Prihláste sa na odber noviniek

Follow bmworkagency on Twitter

  • Kniha nemčiny pre opatrovateľky
  • Práca pre opatrovateľky
  • Kurz nemčiny pre opatrovateľky